Koupit Cymbalta (Duloxetine) Online

Co je přípravek Cymbalta?

Cymbalta (Duloxetine) je vyvinut k léčbě těžké depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy.

Doporučení pro Použití

Přípravek Cymbalta je vyvinut k léčbě těžké depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy. Tento lék je antidepresivum, které patří k selektivní serotoninu a noradrenalinu inhibitory zpětného vychytávání (SSNRIs).

Pracovní mechanismus Cymbalta zlepšuje určitou náladu problémů obnovením rovnováhy přírodních látek v mozku (serotonin a noradrenalin. Tento lék může být také předepsán k léčbě bolesti způsobené poškozením nervů u pacientů s diabetem. Váš lékař může také předepsat tento lék pro jiné zdravotní stavy.

Nežvýkejte ani nedrťte tabletu! Spolkněte celou tobolku.

To může trvat asi 4 týdny, než si všimnete zlepšení. Nepřestávejte užívat přípravek Cymbalta léčbu, aniž by nejprve mluvit s vaší zdravotní péče odborníka!

Cymbalta Informace O Bezpečnosti

Nezačínejte užívat přípravek Cymbalta během 2 týdnů po ukončení inhibitor MAO. Poté, co jste přestala užívat přípravek Cymbalta, musíte vyčkat nejméně 5 dní dříve, než začnete MAOI. Ty by neměli užívat přípravek Cymbalta v případě, že jste alergický na Duloxetin, nebo pokud máte neléčený glaukom.

Cymbalta Vedlejší Účinky

Může mít sebevražedné myšlenky o sebevraždě, když začnete poprvé užívat antidepresiva, zvláště pokud jste mladší 24 let. Může vyžadovat pečlivé lékařské sledování. Navštivte svého zdraví starat pravidelně, zatímco přes terapii! Členové vaší rodiny by měli být informováni o tom, jak důležité změny v náladě, může být.

Měli byste okamžitě kontaktovat lékaře v případě, že si všimnete jakýchkoli příznaků alergie: potíže s dýcháním; otok obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla; kožní vyrážka nebo kopřivka.

Měli byste okamžitě kontaktovat lékaře v případě, že si všimnete jakékoliv známky následující nežádoucí účinky: neklid, hyperaktivní reflexy, mdloby, koma, halucinace, ztráta koordinace, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí), bolest žaludku, nízká horečka, jíl-barevné stolice, černá, krvavý, nebo dehtové stolice; průjem, horečka, nevolnost, zvracení, nebo rychlý srdeční tep; snadná tvorba modřin nebo krvácení, krvácení z nosu.

Informujte svého poskytovatele zdravotní péče, v případě, že si všimnete známky zhoršení. Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete, úzkostné, hyperaktivní (mentálně nebo fyzicky), záchvaty paniky, potíže se spánkem, změny chování, změny nálady, nebo v případě, že jste se stal impulzivní, nervózní, nepřátelské, agresivní, podrážděný, neklidný, hyperaktivní (mentálně nebo fyzicky), více depresi. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte sebevražedné myšlenky nebo myšlenky o sebepoškozování!

V případě těhotenství, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče ihned! Přípravek Cymbalta může způsobit poškození plodu. To může být nebezpečné pro dítě, stejně. Tento lék extrakty do mateřského mléka. Promluvte si se svým lékařem také pokud máte plány na těhotenství, nebo pokud kojíte.

Nikdy nepodávejte tento přípravek dětem do 18 let bez doporučení lékaře.